KLAUZULA INFORMACYJNA - NEWSLETTER

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji newslettera staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrótowo zwanym RODO) poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. w dalszej części nazywaną „nami”, lub „naszą firmą”. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Składowej 12 w Białymstoku.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail ([email protected]) lub korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wysyłki newslettera za pomocą poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy (…) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Kto będzie lub może być tak zwanym odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz naszych pracowników realizujących wyżej określone cele oraz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane w celu obsługi wysyłki newslettera będziemy przechowywać do czasu zakończenia subskrypcji newslettera.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Przysługują Pani/Panu prawa żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Ewentualne decyzje, które mogą Państwa dotyczyć zawsze będą podejmowane przy istotnym udziale człowieka.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywania newslettera. Bez możliwości przetwarzania danych Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie świadczyć usługi wysyłki subskrybowanego newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTRACJA

Wraz z rejestracją w portalu staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrótowo zwanym RODO) poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. w dalszej części nazywaną „nami”, lub „naszą firmą”. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Składowej 12 w Białymstoku.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail ([email protected]) lub korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji umowy pomiędzy Państwem a nami. Realizacja umowy będzie polegać na udostępnieniu Państwu konta w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.

Kto będzie lub może być tak zwanym odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz naszych pracowników realizujących wyżej określone cele oraz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane będą przez okres zgodny z zapisami umowy (regulaminu serwisu).

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Przysługują Pani/Panu prawa żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Ewentualne decyzje, które mogą Państwa dotyczyć zawsze będą podejmowane przy istotnym udziale człowieka.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego abyśmy mogli świadczyć Pani/Panu usługi.

KLAUZULA INFORMACYJNA - FORMULARZ KONTAKTOWY

Wraz z przesłaniem zapytania przez formularz staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrótowo zwanym RODO) poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. w dalszej części nazywaną „nami”, lub „naszą firmą”. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Składowej 12 w Białymstoku.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail ([email protected]) lub korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie. Odpowiedzi możemy udzielić na wskazany adres e-mail lub podany numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy (…) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem. Będzie to miało miejsce w sytuacji wymiany korespondencji mającej na celu zakup naszych produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.


Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (…). Cele archiwalne oraz potrzeba ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą w tej sytuacji naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.

Kto będzie lub może być tak zwanym odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz naszych pracowników realizujących wyżej określone cele oraz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcą danych może być również zarejestrowany użytkownik serwisu domni.pl (zwłaszcza architekt) z którym nawiązali Państwo kontakt za pośrednictwem funkcjonalności serwisu.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Przysługują Pani/Panu prawa żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Ewentualne decyzje, które mogą Państwa dotyczyć zawsze będą podejmowane przy istotnym udziale człowieka.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywania odpowiedzi na skierowane do nas pytanie. Bez możliwości przetwarzania danych Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie udzielić stosownych odpowiedzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAPYTANIE O PRODUKT

Wraz z przesłaniem zapytania przez formularz staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrótowo zwanym RODO) poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. w dalszej części nazywaną „nami”, lub „naszą firmą”. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Składowej 12 w Białymstoku.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail ([email protected]) lub korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie. Odpowiedzi możemy udzielić na wskazany adres e-mail lub podany numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem. Będzie to miało miejsce w sytuacji wymiany korespondencji mającej na celu zakup naszych produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (…). Cele archiwalne oraz potrzeba ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą w tej sytuacji naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.

Kto będzie lub może być tak zwanym odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz naszych pracowników realizujących wyżej określone cele oraz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcą danych może być również zarejestrowany użytkownik serwisu domni.pl (zwłaszcza architekt) z którym nawiązali Państwo kontakt za pośrednictwem funkcjonalności serwisu.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Przysługują Pani/Panu prawa żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Ewentualne decyzje, które mogą Państwa dotyczyć zawsze będą podejmowane przy istotnym udziale człowieka.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywania odpowiedzi na skierowane do nas pytanie. Bez możliwości przetwarzania danych Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie udzielić stosownych odpowiedzi.