ŚCIEŻKA Z KAMIENNYCH PŁYTEK

Ścieżka z kamiennych płytek

Fot. Samslens/Pixabay