Reklamacje

Informacja dotycząca reklamacji zakupionego towaru

Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia za wady zostaje wyłączona.

Towary mogą posiadać gwarancję producenta, a informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest udostępniania w opisie Towaru na stronach sklepu, lub w przypadku jej braku przedstawiana na wniosek klienta.

Aby złożyć reklamację na zakupiony towar należy poinformować BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks sp.k., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, email: [email protected], tel.: +48 692 193 213, wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji umieszczonego pod tą informacją, jeśli jest to możliwe dołączając do niego numer lub kopię dokumentu zakupu.

Pobranie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie zeskanowanego formularza na adres email: [email protected] będzie najszybszym sposobem na poinformowanie nas o złożeniu reklamacji i rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. Możliwe jest, że w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie przesłanie lub dostarczenie reklamowanego towaru. W przypadku występowania gwarancji producenta, zgłoszenie jest przekazywane do producenta, o czym klient zostanie poinformowany.

W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni do daty otrzymania wezwania przez Klienta.